Kommentar till kursplanen i svenska (Grundskolans läroplan 2011) – pdf

av | 6 juli, 2015

Kommentar till kursplanen i svenska  (Grundskolans läroplan 2011)

Vad är det som skiljer ämnet Svenska i den nya kursplanen från nu gällande kursplan? Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen.

  • Skrivningar om demokratiska aspekter av svenskämnet har utmönstrats (återfinns i läroplanens övergripande mål).
  • Skrivningar om »det vidgade textbegreppet» har ersatts med tydligare anvisningar om att olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska ingå i undervisningen.
  • Kulturbegreppet har tonats ned, eftersom det riskerar att bli otydligt. Skrivningen »stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olika kulturell bakgrund» har t.ex. ersatts med …utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.


ISBN: 9789138325629
Antal sidor: 31
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 35.33 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *