Kommentar till kursplanen i modersmål (Grundskolans läroplan 2011) – pdf

av | 24 mars, 2016

Kommentar till kursplanen i modersmål (Grundskolans läroplan 2011)

Vad är det som skiljer ämnet Modersmål i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?
Här kommenteras bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen.

  • Frågor som rör kulturell tillhörighet har i vissa mån tonats ned – i stället lyfts kunskaper om språket och olika slags texter fram.
  • Begreppen »ursprungskultur» och »den egna kulturkretsen» används inte längre.
  • Uttrycket »områden där modersmålet talas» används genomgående i stället för bl.a. uttrycket »elevens språk och kultur». Anledningen är främst att en elev kan ha anknytning till flera språk och kulturer. Alla språk är inte heller knutna till ett specifikt land.


ISBN: 9789138325520
Antal sidor: 31
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 22.17 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *