Kommentar till kursplanen i modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk (Grundskolans läroplan 2011) – Skolverket pdf

av | 5 november, 2015

Kommentar till kursplanen i modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk (Grundskolans läroplan 2011)

Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen (2010:800) i kraft som utökar rätten till modersmålsundervisning för elever som hör till de nationella minoriteterna. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Några avsnittsrubriker i kommentar till kursplanen i modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk:

  • De nationella minoriteternas historia, kulturella uttryck och traditioner
  • Språkens ursprung, utveckling och nutida status
  • Det centrala innehållet i finska
  • Finska som förstaspråk respektive andraspråk
  • Läsa och skriva
  • Lässtrategier
  • Skrivande
  • Stavningsregler, alfabetet och grammatiska strukturer
  • Kunskapskraven

En lista på grundskolans läroplaner med kommentarmaterial finns på www.wolterskluwer.se/lgr


Författare: Skolverket
ISBN: 9789138326749
Antal sidor: 29
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.65 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *