Kommentar till kursplanen i matematik (Grundskolans läroplan 2011) – pdf

av | 29 maj, 2015

Kommentar till kursplanen i matematik  (Grundskolans läroplan 2011)

Vad är det som skiljer ämnet Matematik i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?

Kursplanen i matematik utgår från samma syn på ämnet som i den tidigare kursplanen. Den nya kursplanen skiljer sig därigenom inte från den tidigare när det gäller inriktningen, men däremot när det gäller konkretionsgraden.
Kursplanen lyfter på ett tydligare sätt fram

  • vikten av att möta och använda matematik i olika sammanhang samt inom olika ämnesområden
  • förmågan att kommunicera matematik med olika uttrycksformer
  • matematikens anknytning till historiska och kulturella sammanhang
  • användningen av digital teknik vid matematisk analys, hantering av data och beräkningar.

Nationella och internationella utvärderingar har visat att undervisningen i matematik i stor utsträckning är präglad av enskild räkning, vilket får till följd att eleverna i undervisningen har begränsade möjligheter att utveckla förmågan att lösa problem. Ambitionen är därför att eleverna ska ges möjlighet att använda matematiken i olika sammanhang, utveckla förmågan att lösa problem, använda logiska resonemang samt att kommunicera matematik med hjälp av olika uttrycksformer.
För de yngre eleverna handlar betonas bättre förståelse för de fyra räknesätten. För elever i alla årskurser handlar det om att de behöver utveckla bättre kunskaper om matematiska begrepp samt bättre kunskaper inom algebra och geometri.


ISBN: 9789138325506
Antal sidor: 36
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 16.12 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *