Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare – en introduktion och bibliografi – Fredrik Bondestam pdf

av | 13 juli, 2015

Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare - en introduktion och bibliografi

Vilka förutsättningar har vi som lärare att arbeta könsmedvetet? Hur ska vi ta upp frågor om kön utan att själva återskapa stereotypa antaganden om kvinnor och män? Vad kan vi utgå från när det gäller hur kvinnliga och manliga studenter lär sig? Hur kan vi arbeta med en könsmedveten pedagogik vid varje enskilt moment från planering av en kurs till examination och kursvärdering?

Dessa och en rad andra frågor diskuteras i Fredrik Bondestams bok och syftet är att förse lärare vid universitet och högskolor, men även andra lärare, med relevanta kunskaper för att utforma en könsmedveten pedagogik. Genom teoretiska resonemang, beskrivningar av andra lärares försök att arbeta könsmedvetet, samt en rad olika exempel på konkreta strategier i olika undervisningssituationer, introduceras lärare i frågeställningar och förhållningssätt som är relevanta för den egna undervisningen. En omfattande, tematiserad bibliografi ger även möjlighet till fördjupade studier.


Författare: Fredrik Bondestam
ISBN: 9789147052370
Antal sidor: 88
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 19.10 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *