Klara svenskan åk 5 Elevbok åk 5 tala, läsa, skriva – Pär Sahlin, Michaela Eriksson pdf

av | 15 april, 2015

Klara svenskan åk 5 Elevbok åk 5 tala, läsa, skriva

Att tala, läsa och skriva hänger ihop

I Klara Svenskans arbetsgång byggs kunskapen upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning.

Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper (i åk 4: återberättande text, faktatext, berättande text och instruerande text). Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, t.ex. planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik.

Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken.

Med gemensamt kunskapsbygge, tydliga mål, återkoppling och vägledning i arbetet rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.

 
Läs mer i ”Så här hänger det ihop” (PDF).

Tillsammans blir vi självständiga!Vill du vara med och påverka och tycka till om Klara svenskan?
Bli medlem i Facebook- gruppen Klara svenskan!


Författare: Pär Sahlin, Michaela Eriksson
ISBN: 9789127443884
Antal sidor: 104
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 33.72 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *