Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald – Pirjo Lahdenperä pdf

av | 23 mars, 2015

Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald

Dagens globaliserade och mångkulturella samhälle förutsätter ny kunskap om ledarskap i mångkulturella och multietniska sammanhang. Boken handlar om gränsöverskridande och inkluderande ledarskap – interkulturellt ledarskap – med utgångspunkt i forskning om rektorers arbete i mångkulturella skolor. Konstruktionen av förebilder och betydelsen av ledarens personliga kvaliteter är ett centralt tema, som författaren belyser med exemplen Nelson Mandela och rektor Tage Nodemalm. Utifrån bred, praxisnära aktionsforskning i olika skolutvecklingsprojekt ger boken tips och idéer om hur skolan kan utvecklas till en god interkulturell lärandemiljö. Modellerna kan med fördel också användas i andra verksamheter än skolan. Boken vänder sig till ledare inom skolan och i andra verksamheter, till blivande och verksamma lärare samt till andra som är intresserade av mångkulturella och interkulturella samhällsfrågor relaterade till ledarskap.


Författare: Pirjo Lahdenperä
ISBN: 9789144007878
Antal sidor: 122
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 10.38 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *