Interkulturell pedagogik i teori och praktik – pdf

av | 21 november, 2015

Interkulturell pedagogik i teori och praktik

Denna antologi handlar om interkulturell pedagogik och de utbildningsmässiga frågeställningar och utmaningar som denna inriktning inom pedagogiken lyfter fram och behandlar. Boken erbjuder en bred bild av interkulturell pedagogik i Sverige och ger exempel på skiftande ämnesmässiga tillämpningsområden. Bidragen i boken definierar kunskapsområdet interkulturell pedagogik med dess målsättningar i historisk belysning samt ger en ansats till interkulturell kunskapsteori. Boken ger också tips och idéer om hur skolan och den högre utbildningen kan utvecklas som en interkulturell lärandemiljö samt hur läraren kan fördjupa sin interkulturella kompetens och kommunikation i undervisningen.I boken kommer du att finna både handfasta råd och inspiration till egen utveckling inom det spännande fält som av alltfler benämns interkulturell pedagogik. Författarna förmedlar också erfarenheter kring vad det innebär att arbeta och reflektera från ett interkulturellt perspektiv. I boken presenteras högskolepedagogiska frågeställningar, men paralleller kan med fördel dras till alla delar av skolväsendet och andra offentliga verksamheter.Boken vänder sig till all skolpersonal, studerande och lärare vid högskolor och universitet och till dem som är intresserade av mångkulturella och interkulturella utbildningsfrågor och utmaningar.

ISBN: 9789144036694
Antal sidor: 178
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 32.54 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *