Inner life design – Mats Wallin pdf

av | 2 november, 2015

Inner life design

Att vårda sitt inre liv, utveckla sin intuition, kreativitet och visdom blir viktigare i det nya samhället än inhämtandet av faktakunskaper och allmänna färdigheter. Det handlar om att hitta balans i tillvaron, att låta kropp, sinne och själ samspela.

En helgjuten människa är till större glädje för sig själv och andra, i privatlivet och yrkeslivet – det gäller inte minst för dem som innehar ledande och ansvarsfulla positioner i företag och samhällsliv. För att uppnå mål som dessa krävs både självinsikt och förståelse, vägledning, redskap och metoder.

Inner Life Design är din oumbärliga hjälp på vägen! Författarna delar generöst med sig av egna erfarenheter, ger råd, förmedlar fakta och senaste rön inom människovetenskaperna: psykologi, personlighetsutveckling, hälsofrågor och ledarskapsfilosofi. Författarna ser IT-samhället fantastiska möjligheter men också dess baksidor, som stress och utbrändhet, och visar på hur de kan motverkas. De stora globala problemen, allas vårt gemensamma ansvar för livsbetingelserna och mänsklighetens överlevnad, berörs också.

Boken är en guide för dig som vill gå vidare i arbetet att skapa ett fullödigare liv – en fungerande Inner Life Design!

Mats Wallin har i 17 år arbetat på ledande postition inom näringslivet, bl a som VD för Guldfynd. Robert Thorburn är verksam som officer vid Berga Örlogsskolor.Författare: Mats Wallin
ISBN: 9789188595553
Antal sidor: 213
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 28.05 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *