Identities in Pain – pdf

av | 6 november, 2015

Identities in Pain

I Identities in Pain diskuteras synen på smärta utifrån antropologiska, etnologiska och sociologiska perspektiv.

För inte så länge sedan levde människan nära smärtan, den var närvarande överallt och man kunde inte undgå den. Idag väljer vi att se på den som någonting intimt. Smärtan är inte längre närvarande i vardagen, i det moderna samhället väljer vi att förpassa lidandet till sjukhus och andra instanser.

I olika essäer berättar en rad framstående forskare historier om personer som lidit av olika sorters smärta, om hur personer hanterar psykosomatiska besvär och psykiska handikapp, om barns reaktioner på traumatiska upplevelser. En viktig diskussion kretsar kring hur begreppen död, smärta och lidande tolkas i skiftande kulturella miljöer.

ISBN: 9789189116016
Antal sidor: 224
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.98 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *