Hot och våld i arbetslivet – Minska de negativa konsekvenserna – Olov Larsson, Mikael Lindgren pdf

av | 4 februari, 2016

Hot och våld i arbetslivet - Minska de negativa konsekvenserna

Hot och våld i arbetslivet utgör oerhört komplexa situationer. Hur hanterar man dessa på bästa sätt och hur kan man träna för att kunna möta framtida hot- och våldssituationer? Det har länge saknats en bok som i ett sammanhang hanterar de olika faktorer som en utsatt person styrs av, är utsatt för och har att hantera. Olov Larssons och Mikael Lindgrens Hot och våld i arbetslivet – minska de negativa konsekvenserna fyller tomrummet.Författarna beskriver en mångfald av de påverkande faktorerna i hotsituationer och hur dessa interagerar med varandra. Hot förklaras ur ett flertal perspektiv – från den juridiska synen till hur hot kan ses och hanteras som konfliktsituationer. Rädsla, stress och mentala processer som förekommer i situationer av hot och våld är andra områden som behandlas. Dessutom beskrivs hur utbildning och träning kan läggas upp för att framtida hotsituationer ska kunna hanteras.Boken är pedagogiskt tilltalande och det finns en logisk sekvens mellan kapitlen. Varje kapitel har en tydlig struktur med inledande syfte och reflektionsfrågor och det ges ett flertal realistiska fallbeskrivningar.Hot och våld i arbetslivet lämpar sig för såväl studier på högskolenivå som i annan kursverksamhet. Boken är även användbar för yrkesverksamma inom människohjälpande yrken. Den kan med fördel dessutom läsas av var och en som bättre vill förstå sig på hot och våld, företeelser som tyvärr har blivit allt vanligare.


Författare: Olov Larsson, Mikael Lindgren
ISBN: 9789144074399
Antal sidor: 252
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 13.28 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *