Högskolepedagogik – Martin Stigmar (red.) pdf

av | 21 juli, 2015

Högskolepedagogik

Läraruppdraget i högskolan har på kort tid genomgått stora förändringar. En förskjutning har skett från elituniversitet till massuniversitet, från traditionell informationsöverföring till fokus på mer studentcentrerat lärande. Dessa förändringar ställer allt högre krav på högskolelärares pedagogiska kunnande.
I antologin Högskolepedagogik diskuterar forskare och lärare olika aspekter av det förändrade läraruppdraget i högskolan. Kapitlen belyser bland annat lärarrollen, handledning av examensarbeten, studenters informationssökning, utformningen av kursutvärderingar, examination och betygssättning samt lärares egen pedagogiska meritering. Genom en rad problematiserande exempel ur vardagen reflekterar författarna kring hur undervisningsuppdraget bättre kan förstås och utvecklas.

Läs mer
Kapitlen i bokens avslutande del övergår till att betrakta det förändrade läraruppdraget i ljuset av de övergripande mål och riktlinjer som styr och reglerar högskolans verksamhet. Bidragen handlar bland annat om högskolans organisation och styrning, det komplexa arbetet med mångfaldsfrågor och internationalisering samt möjligheter och farhågor med införandet av flexibel utbildning.
Boken vänder sig till forskare och lärare som undervisar på universitet och högskola samt deltagare i högskolepedagogiska kurser.

Om författarna
Samtliga författare forskar och undervisar vid Växjö universitet.
Martin Stigmar (red.)Författare: Martin Stigmar (red.)
ISBN: 9789147093427
Antal sidor: 264
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 34.57 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *