Högre utbildning under tjugo år. SOU 2015:70. : Betänkande från Utredningen om högskolans utbildningsutbud – Utbildningsdepartementet pdf

av | 19 september, 2015

Högre utbildning under tjugo år. SOU 2015:70. : Betänkande från Utredningen om högskolans utbildningsutbud

Utredningen beskriver den svenska högskolan utbildningsutbud de senaste tjuogo åren och gör också en bedömning om utbildningsutbudet varit väl avvägt ”med hänsyn till studenternas eferfrågan, arbetsamarknadens behov och samhällets övriga behov om målet att utbildning i högskolan ska ha hög kvalitet”. En central fråga för utredningen har varit relationen mellan högre utbildning och arbetsmarknad.

Utredningen kommer bl. annat fram till att de styrningsmekanismer som infördes med reformen 1993 i huvudsak fungerar väl. Dock finns det brister i systemet vilket gör att alla behov på arbetsmarknaden inte tillfredsställs och utredningen föreslår därför åtgärder av justerande karaktär.


Författare: Utbildningsdepartementet
ISBN: 9789138243282
Antal sidor: 367
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 33.30 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *