Hela människan-hjulet : ett enkelt sätt att tala om det svåra : en samtalsmodell för livskunskap & känsla av sammanhang – Elisabeth Hagborg, Klara Yvonne Jonsson, Karin Salmson, Lene Lindberg, Tapio Salonen, Erik Blennberger, Leif Havnesköld, Björn Wrangsjö, Marta Cullberg Weston, Peter Wirbing, Annemi Skerfving pdf

av | 7 november, 2015

Hela människan-hjulet : ett enkelt sätt att tala om det svåra : en samtalsmodell för livskunskap & känsla av sammanhang

Hela människan-hjulet är en handfast och praktiskt inriktad metodbok för alla som vill arbeta med stödgrupper för barn, unga, vuxna eller familjer. För att på ett ansvarsfullt sätt kunna arbeta med stödgrupper krävs grundläggande kunskaper inom många olika livsområden. Detta belyses i bokens teoretiska första del som handlar om genus och etik, alkohol och droger, fattigdom och folkhälsa, stödfunktioner och prevention, lek, kreativitet, livsåskådning samt känslor. På denna teoretiska kunskapsbas, tron på mänskliga rättigheter och speciellt barnkonventionen, vilar metodiken i Hela människan-hjulet. I andra delen finns instruktioner och arbetsmaterial till de gruppträffar som utgör den praktiska tillämpningen av metoden. Materialet kan även laddas ner från www.studentlitteratur.se/helamanniskanhjulet. Metoden är utarbetad och prövad i praktiska och professionella sammanhang mot bakgrund av stor teoretisk kunskap och passar yrkesverksamma inom de flesta områden inom socialt arbete eller stödjande verksamheter.


Författare: Elisabeth Hagborg, Klara Yvonne Jonsson, Karin Salmson, Lene Lindberg, Tapio Salonen, Erik Blennberger, Leif Havnesköld, Björn Wrangsjö, Marta Cullberg Weston, Peter Wirbing, Annemi Skerfving
ISBN: 9789144056869
Antal sidor: 391
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 37.79 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *