Handledning och praktisk yrkesteori – Per Lauvås, Gunnar Handal pdf

av | 30 maj, 2015

Handledning och praktisk yrkesteori

Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka en på förhand given eller korrekt praktik. Handledningens syfte är snarare att utveckla en så kallad praktisk yrkesteori som kan utgöra en reflekterad grund för professionellt handlande.Denna klassiska grundbok täcker hela handledningsfältet, inklusive dess begrepp, förutsättningar, metoder och samtalsformer. Den innehåller även diskussioner av besläktade fenomen såsom kunskap och reflektion.Tredje upplagan är uppdaterad utifrån den senaste forskningen på fältet, och innehållet har fått en delvis ny struktur. Dessutom har det tillkommit en längre diskussion om relationen mellan handledning och bedömning, en viktig aspekt som tidigare varit styvmoderligt behandlad i litteraturen.Handledning är ett viktigt moment i många universitetsutbildningar, och boken kan med fördel användas som kurslitteratur. Den är även relevant för olika grupper av yrkesverksamma med intresse för handledning.


Författare: Per Lauvås, Gunnar Handal
ISBN: 9789144091785
Antal sidor: 431
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 16.18 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *