Handledning av läkare : under utbildning – Kirsten Hofgaard Lycke, Gunnar Handal, Per Lauvås pdf

av | 26 mars, 2015

Handledning av läkare : under utbildning

Specialiseringstjänstgöringen i Sverige har under de senaste åren genomgått genomgripande förändringar och ställer handledare av ST-läkare inför nya förutsättningar och utmaningar. Denna bok är skriven för handledare av läkare under utbildning och för alla som är intresserade av sådan handledning. Författarna utgår från de nya föreskrifterna och målbeskrivningarna och visar hur handledningen kan förhålla sig till dessa. De klargör relationen mellan handledning, undervisning, instruktion och andra liknande stödaktiviteter för lärande och ger en enkel introduktion till handledningsteori. Huvudvikten i boken har författarna lagt på de praktiska sidorna av planering, genomförande och utvärdering av handledning av läkare. I texten ger de en rad exempel från handledning i specialiseringstjänstgöring och gör det därmed enklare för läsaren att följa upp bokens idéer inom sin egen handledningsverksamhet. Boken är fackgranskad och anpassad till svenska förhållanden av Petter Borna, barnläkare och övergripande ST-studierektor vid Skånes universitetssjukhus, och Pia Strand, doktorand med inriktning medicinsk pedagogik, Lunds universitet.


Författare: Kirsten Hofgaard Lycke, Gunnar Handal, Per Lauvås
ISBN: 9789144040059
Antal sidor: 126
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 18.14 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *