Gustav får visst sitta i tjejsoffan! – Etik och genus i förskolebarns världar – Eva Johansson pdf

av | 22 juli, 2015

Gustav får visst sitta i tjejsoffan! - Etik och genus i förskolebarns världar

Den här boken handlar om förskolan som en mötesplats för etik. Utgångspunkten är att barn både handlar och reflekterar över frågor som rör gott och ont, rätt och fel i sina egna och i andras handlingar. Centrala frågor är: Hur förhåller sig barn till värden som rättigheter, rättvisa, makt och omsorg om andra? Hur ser barns lärande ut i dessa sammanhang? Vilka etiska värden gynnas av förskolemiljön och på vad sätt kommer barns erfarenheter av att vara pojke respektive flicka till uttryck?

Läs mer
Att barn ska tillägna sig de värden om mänskliga rättigheter som samhället grundar sig på, framhålls ofta. Samtidigt finns det i samhället inte längre en enig värdegemenskap, utan en mångfald värden i olika grupper, sammanhang och livsfaser.

Om författarna
Eva Johansson är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Högskolan i Stavanger.Författare: Eva Johansson
ISBN: 9789147084715
Antal sidor: 224
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 23.40 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *