Gränslöst arbete – Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet – Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson, Ulf Lundberg pdf

av | 22 januari, 2016

Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet

Någonting har hänt i arbetslivet. Verksamheter omstruktureras allt oftare för att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Det gränslösa arbetet lägger allt större krav på den enskilda individen.

Tidigare generella normer för att organisera arbetet med avseende på tid, rum, utförande, ansvar och anställning omvandlas till förmån för en mer individ- och situationsberoende ordning. Nu måste individen i allt större utsträckning själv initiera, motivera, planera, genomföra och ta ansvar för det egna arbetet.

Denna bok handlar om dessa förändringar och de psykiska och sociala konsekvenser som följer med dem. I boken beskrivs och diskuteras de nya arbetsorganisationerna och deras styrmekanismer, de nya kunskapskraven som arbetslivet ställer på individen, de förändrade relationerna mellan arbetet och livet i övrigt samt det nya arbetslivets betydelse för stress och hälsa.


Författare: Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson, Ulf Lundberg
ISBN: 9789147076314
Antal sidor: 192
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 32.85 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *