God skrivutveckling, Studiehandledning – Anna Strid pdf

av | 17 november, 2015

God skrivutveckling, Studiehandledning

God skrivutveckling
– kartläggning och undervisning
 

Här får du det redskap som gör det möjligt för dig att följa varje barns skrivutveckling och individuellt hjälpa varje barn vidare.

Liksom i God läsutveckling, anges här fem separata utvecklingsstegar för eleven att klättra på för att uppnå god skrivförmåga. Genom att skalstegen är åskådligt beskrivna med exempel, underlättar det för läraren att avgöra hur långt eleven hunnit i de olika utvecklingsdimensionerna.

Beskrivningen innefattar skrivutvecklingens olika dimensioner: Stavning, Meningsbyggnad och textform, Funktionell skrivning, Skapande skrivning och Intresse och motivation för skrivning.

Till boken finns en studiehandledning tänkt för studiecirklar om fem träffar.

Är du intresserad av fortbildning i skrivutveckling? Kontakta Natur & Kultur på info@nok.se.

 

 Författare: Anna Strid
ISBN: 9789127414709
Antal sidor: 24
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.04 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *