God läsutveckling Studiehandledning till tredje upplagan :Fortbildning i gr – Eva Fylking pdf

av | 28 september, 2015

God läsutveckling Studiehandledning till tredje upplagan :Fortbildning i gr

God läsutveckling

I God läsutveckling – kartläggning och övningar, beskrivs läsningens fem dimensioner: Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på ett schema markerar framstegen (finns även att tillgå digitalt via inloggning – kod i boken).

Ny, reviderad upplaga där främst dimensionerna Läsförståelse och Läsintresse har setts över och aktualiserats. Den beskrivande texten om läsförståelse har byggts ut med senare forskningsrön gällande bl a läsförståelsestrategier.

Till boken hör en separat studiehandledning med underlag för att tillsammans med kollegor under fem träffar studera, diskutera och integrera God läsutveckling i undervisningen.

God läsutveckling i praktiken

God läsutveckling i praktiken är ett kompletterande material med ytterligare övningar att använda i det dagliga arbetet med God läsutveckling. Boken har uppdaterats utifrån ändringarna som gjorts vid 2014 års revidering av God läsutveckling. Den den nya upplagan görs spiralbunden och i färg för att underlätta navigeringen.

Är du intresserad av fortbildning i läsutveckling? Kontakta Natur & Kultur på info@nok.se.

Boken ger just det stöd, som lärare behöver för att strukturera sitt arbete med att lära eleverna att läsa. Ett oumbärligt redskap i läsinlärningen
Tidningen DyslexiFörfattare: Eva Fylking
ISBN: 9789127440562
Antal sidor: 15
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 15.30 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *