Förskollärarkompetens i förändring – Sonja Sheridan, Anette Sandberg, Pia Williams pdf

av | 28 april, 2015

Förskollärarkompetens i förändring

Idag vet vi vad förskollärare förväntas göra i förskolan och vilka aktiviteter som pågår där. Däremot är kunskapen om hur och varför förskollärare gör vad de gör begränsad. Ändå finns det en bred enighet bland praktiker, politiska beslutsfattare och forskare om att förskolans kvalitet och barnens lärande är beroende av välutbildad, erfaren och kompetent personal.Att vara förskollärare innebär att man ständigt är beredd att tillägna sig de specifika kunskaper och färdigheter som behövs vid en viss tid och i ett visst sammanhang. Genom författarnas tydliga resonemang och tankeväckande exempel ger boken fördjupad kunskap och förståelse av hur förskollärares kompetens kommer till uttryck i förskolans praktik, men också vad en genomgripande kompetensutveckling bör ta avstamp i.Förskollärarkompetens i förändring vänder sig främst till förskollärarstudenter, verksamma förskollärare och förskolechefer.


Författare: Sonja Sheridan, Anette Sandberg, Pia Williams
ISBN: 9789144105338
Antal sidor: 139
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 21.21 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *