Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar – Helena Ackesjö, Elisabeth Frank, Katarina Herrlin pdf

av | 21 juli, 2015

Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar

Förskoleklassen är på många sätt ett gränsland i dagens skola. Att undervisa inom denna frivilliga skolform innebär bland annat att fritt kunna planera innehållet och undervisningen. Detta kan bli till ett dilemma i de fall då riktlinjer saknas för vad undervisningen ska innehålla.

I Förskoleklassens didaktik knyts en didaktisk bromellan förskola och skola. Hos sexåringar av i dag framträder både en begynnande läs- och skrivförmåga och en matematisk förmåga. För att barnen ska fortsätta att utveckla dessa förmågor i förskoleklassen behöver läraren känna till det centrala innehållet inom dessa ämnesområden. Först då kan de styra arbetet i rätt riktning. Inledningsvis ges teoretiska perspektiv på bland annat lek och lärande, vilket vävs samman med verksamhetsknutna exempel där kopplingar görs till svensk- och matematikämnets didaktik.

I bokens avslutande del tas avstamp i läroplanerna för förskola och skola vilket mynnar ut i ett resonemang kring konkreta innehållsaktiviteter och riktlinjer kopplade till svenska och matematik i förskoleklass.Författare: Helena Ackesjö, Elisabeth Frank, Katarina Herrlin
ISBN: 9789127132429
Antal sidor: 205
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.00 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *