Förskoleklassen : en ö eller en bro mellan förskola och skola? – Helena Ackesjö pdf

av | 10 juli, 2015

Förskoleklassen : en ö eller en bro mellan förskola och skola?

Förskoleklassen — en ö eller en bro mellan förskola och skola? är en bok om förskoleklassen ur förskoleklasslärares och barns perspektiv. Boken beskriver hur man kan tolka förskoleklassen som skolform och redogör för de olika lärarroller och kompetenser som krävs av personalen i verksamheten. Författaren ger förslag på hur förskoleklass och skola kan samverka, men beskriver även vad som händer när lärarna i förskoleklassen inte blir delaktiga i skolan och i stället avskärmar sig och sluter sig samman i den egna verksamheten.

Läs mer
Som utgångspunkt för boken använder författaren sin forskning, som grundar sig på samtal med förskoleklasslärare och på bildstudier med barn som går i förskoleklassen. Lärarna berättar hur de kämpar för att bli en del av skolans kultur och gemenskap. Målet är att räknas som ”en riktig lärare” på skolan, utan att för den skull ge avkall på de värden och normer som de hämtar från förskolans traditioner och bygger sin pedagogiska praktik i förskoleklassen på. I barnens berättelser framstår förskoleklassen som en barncentrerad och lekfylld oas i gränslandet mellan förskola och skola, vilket också är i linje med lärarnas ambitioner. Men frågan är vad som händer med undervisningen. Kan undervisning och lärande komma i skymundan i förskoleklassens lekfyllda aktiviteter?
Förskoleklassen – en ö eller en bro mellan förskola och skola? riktar sig till studenter på lärarutbildningen, både blivande förskollärare och lärare i grundskolan. Boken kan även användas av verksamma lärare i förskola, förskoleklass och grundskola.

Om författarna
Helena Ackesjö är fil. lic. i pedagogik och doktorerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar.Författare: Helena Ackesjö
ISBN: 9789147099832
Antal sidor: 151
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 36.62 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *