Från lärandets loopar till lärande organisationer – Otto Granberg, Jon Ohlsson pdf

av | 15 september, 2015

Från lärandets loopar till lärande organisationer

Denna bok handlar om den cirkelformade rörelse som är grunden i det erfarenhetsbaserade lärandet: jag är med om någonting, jag reflekterar över detta, jag skapar begrepp och generaliserar samt prövar dessa begrepp i nya situationer. Det nya testet inleder en ny cirkel.Från lärandets loopar till lärande organisationer ger en överblick och presenterar teorier och forskning om erfarenhetsbaserat lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Klassiska pedagoger som Jean Piaget, John Dewey och Kurt Lewin är utgångspunkt för en beskrivning av hur tänkandet kring individuellt och kollektivt lärande utvecklats. Historieskrivningen mynnar ut i de senaste rönen och aktuell teoribildning i forskningen om lärande organisationer och organisatoriskt lärande. Här presenteras även den kritik som riktats mot föreställningen om den lärande organisationen under senare tid. I denna kraftigt reviderade upplaga har ny teoribildning och nya perspektiv tillkommit.Från lärandets loopar till lärande organisationer vänder sig till studenter inom pedagogik och personal- och arbetslivsprogram och kan med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer.


Författare: Otto Granberg, Jon Ohlsson
ISBN: 9789144101620
Antal sidor: 141
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 37.63 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *