Främlingskap och främmandegöring : förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen – Beata Agrell, Staffan Thorson, Cecilia Alvstad, Andrea Castro, Sonia Lagerwall, Edgar Platen, Ken Benson, Christian Mehrstam pdf

av | 13 februari, 2016

Främlingskap och främmandegöring : förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen

Boken a¨r ett resultat av forskningsprogrammet Fra¨mlingskap och fra¨mmandego¨ring, som studerat den akademiska undervisningen i litteratur och litteraturhistoria inom la¨rarutbildningen, grundutbildningar i moderna spra°k och i litteraturvetenskap. Den o¨vergripande fra°gan a¨r vad som kra¨vs av litteraturundervisning fo¨r att den ska ta vara pa° och o¨ppna studenterna fo¨r sko¨nlitteraturens mo¨jligheter att ba°de go¨ra det egna fra¨mmande och ge insikter i det fra¨mmande »andra». Syftet a¨r att bidra till kunskapen om hur sko¨nlitteratur anva¨nds ? och skulle kunna anva¨ndas ? dels i moderna erna spra°k, da¨r studenterna la¨ser texter pa° det »fra¨mmande» spra°ket, och dels i a¨mnet litteraturvetenskap, da¨r texter fra°n »fra¨mmande» kulturer i mycket ho¨g grad redan a¨r tolkade och o¨versatta ? sa°va¨l spra°kligt som kulturellt. Hur kan en undervisning som vill utveckla ett akademiskt, nyanserat och framfo¨r allt sja¨lv reflekterande la¨sande konkret se ut?


Författare: Beata Agrell, Staffan Thorson, Cecilia Alvstad, Andrea Castro, Sonia Lagerwall, Edgar Platen, Ken Benson, Christian Mehrstam
ISBN: 9789171732835
Antal sidor: 544
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 33.96 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *