Främja elevers lärande genom elevinflytande – Gunvor Selberg pdf

av | 17 november, 2015

Främja elevers lärande genom elevinflytande

Denna bok sätter elevers lärande i centrum och med det också de nationella styrdokumentens förväntningar och krav. Författaren vill med boken ge kunskap om hur man genomför studier och utvecklingsdialoger som stödjer skolans inre arbete. Hon visar även hur elevinflytande i lärande kan riva många traditionella skolstrukturer så som tidsanvändning, organisation och fysisk miljö. Tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och historiska perspektiv i ämnet behandlas också. Dessutom beskrivs två exempel på inflytelserika lärandemiljöer samt forskning om lärandearbeten med olika grad av elevers möjlighet att påverka sitt lärande. Bokens exempel är hämtade från författarens egen forskning och erfarenheter som lärare och rektor.
Boken vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, verksamma lärare, rektorer/skolledare och andra som vill veta mer om lärande och då särskilt om elevers inflytande i sitt eget lärande.Författare: Gunvor Selberg
ISBN: 9789144020099
Antal sidor: 175
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 28.49 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *