Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor – Laid Bouakaz pdf

av | 27 januari, 2016

Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor

Föräldrasamverkan och föräldrainflytande liksom frågor om relationerna mellan hem och skola har diskuterats flitigt i den svenska skolan under andra halvan av 1900-talet. Debatten har förts inom skolans värld men också i media och på andra nivåer i samhället. På grund av de många intressenterna har konflikter ofta blossat upp när de inblandade, t.ex. elever, föräldrar, lärare, media och politiker haft olika uppfattningar om samverkan, ansvar och roller. I boken diskuterar författaren bl.a. frågor som: – Har skolan en plan och strategi för föräldrasamverkan? – Vill skolan samverka med hemmen eller bara se fler föräldrar engagerade i sina barns skola? – Hur mycket vet föräldrarna om det allmänna utbildningssystemet och den lokala verksamheten? – Hur mycket vet skolpersonalen om föräldrarnas engagemang, delaktighet och kamp utanför skolan? – Arbetar skolan med personalens fördomar och förgivettagna inställningar till barn och föräldrar? – Hur får skolan och föräldrarna eleverna att känna att de drar åt samma håll, talar med samma röst och har en gemensam vision? Författaren avslutar boken med en vetenskaplig diskussion om insatser för att skapa en nära arbetsrelation mellan skolan och föräldrar i allmänhet och föräldrar med utländsk härkomst i synnerhet. Boken är ett resultat av ett aktionsforskningsprojekt på en skola i Malmö och vänder sig till alla som är intresserade av utbildningsfrågor. Den lämpar sig särskilt som litteratur för studenter på lärarutbildningar och samhällsvetenskapliga utbildningar samt verksamma lärare, rektorer, skolpolitiker och -administratörer, poliser och alla som arbetar med barn och ungdomar.


Författare: Laid Bouakaz
ISBN: 9789144053899
Antal sidor: 182
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 37.02 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *