Fritidshemspedagogik – Inge Johansson pdf

av | 21 september, 2015

Fritidshemspedagogik

En klar majoritet av alla barn mellan sex och nio år går till fritidshemmet efter skoldagens slut. Fritidshemmets påverkan på barns utveckling och lärande är stor, men ändå är verksamheten ofta inte lika väl dokumenterad, eller föremål för samma diskussion som, skolan.

Fritidspedagogik idé – ideal – realitet handlar om fritidshemspedagogik, dess möte med skolan och dess framtida utvecklingsmöjligheter. Professor Inge Johansson beskriver hur fritidshemmet vuxit fram och ställer frågor som: Vilket lärande är det som sker i fritidshem och hur kan det förstås utifrån pedagogisk teori och reflekterad praktik? Hur skulle man kunna utveckla fritidshemmet inom ramen för skolans samlade verksamhet?

I boken presenteras några tongivande teoretiska traditioner och framstående företrädare för dessa. De presenterar samtliga en syn på lärande som kan vara en grund för att utveckla det praktiska pedagogiska arbetet i fritidshem. Boken vänder sig till främst till blivande och verksamma fritidspedagoger.

Om författarna
Inge Johansson är professor i pedagogik vid Stockholms universitet.Författare: Inge Johansson
ISBN: 9789147093335
Antal sidor: 111
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 21.78 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *