Examensarbetet i lärarutbildningen – Bo Johansson, Per Olov Svedner pdf

av | 15 september, 2015

Examensarbetet i lärarutbildningen

Det är viktigt att det i en utbildning finns inslag som ger deltagarna möjlighet att i
mer sammanhängande form redovisa och tillämpa sina kunskaper. En vanlig form för
detta är examensarbetet, som finns framför allt i sådana utbildningar som har en tydlig
yrkesinriktning. I lärarutbildningarna infördes det tämligen sent, 1993, men är nu en
obligatorisk del. Tanken är, uttryckt i formell kanslistil, att det skall ?relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna?
(Utbildningsväsendets författningsböcker, 1994/95, bil 3). Uttryckt på ett annat sätt:
du skall inse sambandet mellan den teori du lärt dig och den praktiska undervisningsverkligheten,
och du skall få insikt i olika forskningsmetoder och lära dig tillämpa dem,
allt naturligtvis för att du skall bli en bättre lärare. I propositionen En förnyad lärarutbildning
(Prop. 1999/2000:135) preciseras omfånget på examensarbetet till 10 poäng.


Författare: Bo Johansson, Per Olov Svedner
ISBN: 9789189040748
Antal sidor: 105
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.85 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *