En tankebok för yrkeslärarstudenten – Stefan Widqvist pdf

av | 4 april, 2015

En tankebok för yrkeslärarstudenten

Stefan S Widqvist undervisar vid Yrkeslärarutbildningen, Musiklärarutbildningen och Ingenjörsutbildningen vid Karlstads universitet.
Stefan S Widqvist diskuterar och problematiserar i denna tankebok vårt traditionella sätt att se på teori och praktik. Avsikten är att granska en schablonartad bild av vad teori är och visa på betydelsen av en djupare förståelse av vad vi avser med det praktiska. Författaren menar att all kunskap i grunden är praktisk och det vi åtskilt i teoretiskt och praktiskt i handling formas till en enhet. Begreppet yrkesdidaktik relateras till den didaktiska traditionen och Widqvist ställer frågan om man lär sig ett yrke genom att arbeta och vad som försvårar ett lärande i arbetet? Vad kan man lära i skolan och vad kan man lära i verksamheten? Detta problematiseras i denna tankebok.


Författare: Stefan Widqvist
ISBN: 9789188470737
Antal sidor: 184
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 34.75 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *