Elevers olikheter: och specialpedagogisk kunskap – Bengt Persson pdf

av | 20 mars, 2015

Elevers olikheter: och specialpedagogisk kunskap

– Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik?
– Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år?
– Vad har specialpedagogiken för funktion i en inkluderande skola?
– Tydliga kunskapskrav, fler nationella prov och tidigare betyg – vad får det för konsekvenser för elevers utveckling och lärande?

Läs mer
Frågor som dessa är högaktuella i den svenska skolan under 2000-talets andra decennium. Senare års genomgripande reformer i den svenska skolan handlar inte bara om pedagogiska frågor utan har även en påtaglig ideologisk prägel. Från att ha haft funktionen som samhällets viktigaste instrument för demokratisk utveckling, jämlikhet, jämställdhet och gemenskap har skolan alltmer blivit en arena där kunskap ses som nyckeln till framgång på en global marknad.
I denna den tredje omarbetade upplagan belyses hur skolan hanterar den naturliga variationen i olikheter mellan elever samt vilka kunskaper lärare behöver för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn och unga. Vidare redogörs för ett antal forskningsprojekt där verksamheten för elever i behov av särskilt stöd studerats. Även lärarutbildningens betydelse för möjligheten att skapa optimala lärandebetingelser för alla elever tas upp liksom konsekvenser av att allt fler elever utreds och får diagnoser.
I boken beskrivs också internationella förhållanden och överenskommelser med betydelse för synen på en inkluderande skola – en skola för alla – och de utmaningar en sådan skola innebär.

Om författarna
BENGT PERSSON är professor i specialpedagogik vid Högskolan i Borås. Han har mångårig erfarenhet som klasslärare och speciallärare i grundskolan och har haft ett stort antal expertuppdrag inom det specialpedagogiska området såväl i Sverige som internationellt.Författare: Bengt Persson
ISBN: 9789147114139
Antal sidor: 179
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 34.64 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *