Elever skriver : om skrivande, skrivundervisning och elevers texter – Birgitta Garme pdf

av | 5 september, 2015

Elever skriver : om skrivande, skrivundervisning och elevers texter

Under hela grundskoletiden skriver eleverna en mängd texter – de berättar, förklarar, beskriver och argumenterar. De utvecklar kunskaper om hur tal och skrift samverkar, de bygger upp sitt genremedvetande och breddar sitt språkliga register, de tampas med skrivregler och får sina skrivarmödor bedömda och betygsatta. Genom skrivandet växer deras språk och lärande ständigt. I den här boken diskuterar författaren skrivandet ur en mängd synvinklar. Med hjälp av aktuell forskning belyser hon bland annat sambandet mellan skrivande och kunskapsutveckling och hur skrivandet generellt utvecklas under skoltiden. Representativa elevtexter från alla skolår analyseras: Vilken typ av text har eleven skrivit och hur är den upplagd? Vilket innehåll vill skribenten förmedla till läsaren? Hur kommer textens syfte till uttryck i ordval och formuleringar? Räcker skrivförmågan till för det eleven vill förmedla? Boken ger en god grund att stå på för blivande och verksamma lärare samt väcker lust och inspiration inför skrivandet i klassrummet.


Författare: Birgitta Garme
ISBN: 9789144029825
Antal sidor: 200
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 16.72 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *