Elever i särskild undervisningsgrupp : en studie med barnens perspektiv i fokus – Yvonne Karlsson pdf

av | 15 september, 2015

Elever i särskild undervisningsgrupp :  en studie med barnens perspektiv i fokus

Hur bemöts barn med extra behov av stöd i skolan? Vilka möjligheter har de att själva påverka sin situation i den särskilda undervisningsgruppen?

Läs mer
Elever i särskild undervisningsgrupp handlar om hur skolan och samhället ser på elever i särskilda undervisningsgrupper men framför allt om hur eleverna ser på sin egen situation. Yvonne Karlsson sätter här barnens perspektiv i fokus och visar hur marginaliserade elever kan synliggöras.
Professor Roger Säljö skriver i förordet att förväntningarna på hur den traditionella lärar- och elevrollen ska se ut gör att barn som inte passar in i mallen ses som problem. Yvonne Karlsson fick detta bekräftat då hon inför sin avhandling gjorde fältarbete på en svensk skola. Organisationen runt eleverna i särskilda undervisningsgrupper väckte hos henne många frågor om hur skolan och samhället ser på elevers olikheter. Hon vill därför med den här boken få fler att diskutera och reflektera över synsätt på elever i särskilda undervisningsgrupper och hur skolan organiserar stöd för dem.
Boken vänder sig till blivande och verksamma grundlärare årskurs 1–9, specialpedagoger och speciallärare.

Om författarna
Yvonne Karlsson är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. År 2008 disputerade hon med avhandlingen Att inte vilja vara problem. Social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp.Författare: Yvonne Karlsson
ISBN: 9789147093533
Antal sidor: 169
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 25.56 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *