Dyslexi : Från teori till praktik – Torleiv Høien, Ingvar Lundberg pdf

av | 13 april, 2015

Dyslexi : Från teori till praktik

Det är oumbärligt med kunskap inom dyslexiområdet för att kunna erbjuda en anpassad och framgångsrik undervisning till elever som kämpar med stora läs- och skrivsvårigheter. Den här boken, som nu ges ut i en uppdaterad och omarbetad andra utgåva, beskriver såväl det medicinska och individinriktade perspektivet som ett mer socialt perspektiv på dyslexi. I boken får läsaren en grundlig förståelse för hur dyslexibegreppet har vuxit fram och förändrats med ökad insikt för vad som orsakar dyslexi.

Författarna redogör för forskning som visar att explicit undervisning i fonemanalys i många fall kan förebygga lässvårigheter. Boken pekar även på faktorer som generellt främjar läs- och skrivinlärningen, till exempel vikten av tid för inlärning, betydelsen av överinlärning och automatisering, övningar i fonologisk medvetenhet och arbete med läsförståelse. Den visar också hur en noggrann kartläggning av avkodnings- och rättskrivningssvårigheter kan användas för att individanpassa undervisningen.

Detta standardverk vänder sig främst till studenter, lärare, specialpedagoger och skolpsykologer men kan även läsas av alla som intresserar sig för ämnet.Författare: Torleiv Høien, Ingvar Lundberg
ISBN: 9789127134683
Antal sidor: 336
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 12.98 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *