Drama : ledarskap som spelar roll – Aud Berggraf Sæbø, Eva Borseman, Katrin Byréus, Anita Grünbaum, Lotta Holmgren-Lind, Kent Hägglund, Jens Remfeldt, Birgitta Silfver, Els-Mari Törnquist, ágnes Végh Blidlöv, Ulrika von Schantz pdf

av | 24 april, 2015

Drama : ledarskap som spelar roll

Vad händer med ledarrollen när man arbetar med en teaterföreställning? Hur kan man undvika att gå hem från jobbet med hjärnan ockuperad av deltagarnas problem? Är det rimligt att möta 8 grupper per dag och 500 elever i veckan? Ledarskap grundat på medvetna ställningstaganden och en väl förankrad ledarroll ökar chansen till konstruktivt samspel i gruppen och ger bättre förutsättningar för ledaren att klara sina uppgifter. Att kontinuerligt reflektera över sitt eget ledarskap är ett steg på vägen. Den här boken lyfter fram olika aspekter av dramapedagogiskt ledarskap, och lägger stor vikt vid ledarens förhållningssätt med betoning på ett personligt, väl genomtänkt och utprövat ledarskap. Kapitlen i boken är erfarenhets- eller forskningsbaserade och exemplen är hämtade från arbete med förskolebarn, skolbarn, gymnasieelever och vuxna. Några kapitel går på djupet med ledarskapets personliga dimension. Bokens författare inspirerar blivande och verksamma dramapedagoger, lärare och ledare i olika sammanhang och bidrar till en livaktig pedagogisk praktik.


Författare: Aud Berggraf Sæbø, Eva Borseman, Katrin Byréus, Anita Grünbaum, Lotta Holmgren-Lind, Kent Hägglund, Jens Remfeldt, Birgitta Silfver, Els-Mari Törnquist, ágnes Végh Blidlöv, Ulrika von Schantz
ISBN: 9789144068039
Antal sidor: 226
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 13.03 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *