Din nervösa patient – Det terapeutiska samtalet – Torben Bendix pdf

av | 15 januari, 2016

Din nervösa patient - Det terapeutiska samtalet

>>Ju mer jag under de senaste åren har samarbetat med allmänläkare – och med psykiatrer, psykologer och kuratorer – desto svårare har jag att förtå hur man kan intressera sig för och arbeta med levande människor antingen de nu är i en somatisk problemställning, en social krissituation eller i en familje- och/eller gruppdynamisk samvaro utan att känna till den enskilda personlighetens sätt att reagera på.
Det kan aldrig vara tillräckligt att uppleva människor enbart i ett somatiskt, psykotiskt, socialt eller familjedynamiskt sammanhang, – det måste alltid bli för enkelspårigt och amputerat. Man måste se på hela den personlighet som drabbats. Och inte som läkare uppleva tingen bara från en enskild synpunkt under en enskild synvinkel…
Denna >>grundbok>> är ett försök till en nybörjarkurs i en elementär metodik som kan ge dig möjlighet till en grundläggande samtalsteknik. Om du vill sätta igång med att öva dig, kan jag inte veta.
Jag är skyldig dig och psykoterapin att slå fast att du inte har blivit psykoterapeut bara för att du har lärt dig det här. Ty boken är ingen lärobok i psykoterapi, utan en lärobok i det grundläggande samtalsteknik. Om du vill sätta igång med att öva dig, kan jag inte veta.
Jag är skyldig dig och psykoterapin att slå fast att du inte har blivit psykoterapeut bara för att du har lärt dig det här. Ty boken är ingen lärobok i psykoterapi, utan en lärobok i det grundläggande tillvägagångssätt som är en förutsättning för psykoterapi.
Jag är skyldig mig själv att fastslå att den här metoden på inget sätt är uppfunnen av mig, – den används av psykoterapeuter över större delen av världen.
Boken handlar bara om hur man får reda på patienters sätt att reagera på sina egna, samhällets och livets skickelser. Den handlar alltså om patientmänniskors vardag.
Å mina egna vägnar: Tack för att du läste den.
Å dina patienters vägnar: Tack, – om du använder den.>>


Författare: Torben Bendix
ISBN: 9789144146225
Antal sidor: 61
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 15.71 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *