Digital kompetens i lärarutbildningen – Ett integrationsperspektiv – pdf

av | 16 september, 2015

Digital kompetens i lärarutbildningen - Ett integrationsperspektiv

Digital kompetens är i dagens samhälle en lika viktig kompetens som att kunna läsa och skriva. Därför ska den integreras i all utbildning. Begreppet är dock komplext och föränderligt med många tolkningar. Författarna i denna bok har definierat begreppet som digital teoretisk, didaktisk och teknisk kompetens. Till boken hör ett par filmer och en filmhandledning som inspirerar till arbete enligt bokens riktlinjer för lärarutbildningar, skolor och andra intressenter. Se under fliken extramaterial.Boken presenterar ett holistiskt angreppssätt för integreringen av digital kompetens i högre utbildning, särskilt i lärarutbildningen. Med ett integrationsperspektiv, menar författarna, är det möjligt att synliggöra vilka kompetensutvecklingsbehov som finns samt systematiskt granska och utveckla innehållet i utbildningen. Målet är integration av digital kompetens på ett hållbart sätt i en (utbildnings)organisation där förnyelse och kollegialt samarbete genomsyrar verksamheten.Mer teoretiska kapitel varvas med erfarenheter från författarnas utvecklingsarbete. Dessutom presenteras konkreta modeller och övningar som kan användas både på organisations- och individnivå.Boken vänder sig till lärarutbildare, ansvariga för lärarutbildning, pedagogiska utvecklare och alla som är intresserade av att integrera IT och digital kompetens i högre utbildning. Den är även relevant för andra organisationer som stöd i ett kompetensutvecklingsarbete.

ISBN: 9789144082196
Antal sidor: 128
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 36.19 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *