Didaktik för ingenjörslärare : konsten och glädjen med att utbilda ingenjörer – Agneta Bränberg, Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren pdf

av | 20 november, 2015

Didaktik för ingenjörslärare : konsten och glädjen med att utbilda ingenjörer

Att ingenjören och ingenjörskompetensen är viktig för Sveriges utveckling framhålls ofta av samhällstänkare, företrädare för näringsliv och politiska partier. Men, vad karakteriserar en bra ingenjör? Vad behöver ingenjören kunna och vilka kompetenser är viktiga i ingenjörsyrket? I denna bok ger författarna utifrån ett didaktiskt perspektiv sin syn på ingenjörsutbildningen.Boken innehåller tre delar där den första ger en överblick av ingenjörs­yrket, ingenjörskonsten och innebörden av begreppen pedagogik och ingenjörsdidaktik. I den andra delen exemplifieras det didaktiska angreppssättet genom att utformning och genomförande av ett antal exempelkurser diskuteras. I den tredje delen fördjupas i essäform diskussionen runt ett antal begrepp och nyckelfaktorer för att utveckla den goda ingenjörsutbildningen. Här finns det fördjupningar kring innebörden av begreppen kunskap, pedagogik, lärande, examination, återkoppling och mycket mera. Och, som avslutning ett kapitel om framtidens ingenjörsutbildning.I boken synliggörs de kunskaper och kompetenser som läraren har och behöver för att kunna ge en bra ingenjörskurs. Pedagogisk meritering blir allt viktigare för lärare på universitet och högskolor. Boken utgör en bra grund för den som vill utveckla sig som lärare. Speciellt användbar är boken förstås för ingenjörslärare på universitet och högskolor men den kan med behållning även läsas av alla som är engagerade i olika typer av yrkesutbildningar.


Författare: Agneta Bränberg, Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren
ISBN: 9789144089270
Antal sidor: 352
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 29.10 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *