Det nödvändiga skrivandet – om att skriva i förskolan och skolans alla ämnen – Caroline Liberg, Rutt Trøite Lorentzen, Jon Smidt pdf

av | 23 september, 2015

Det nödvändiga skrivandet - om att skriva i förskolan och skolans alla ämnen

Boken syftar till att stärka skrivandet i förskola och i skola. Boken ger viktig kunskap om skrivande generellt och erbjuder konkreta verktyg till skrivundervisningen för olika årskurser och i olika ämnen.
Författarna åskådliggör vad skrivkompetens innebär och diskuterar hur skrivundervisning bäst kan genomföras – båda genom samarbete som sträcker sig över ämnesgränserna och i det enskilda ämnet. Boken fokuserar särskilt sammanhanget mellan elevers skrivkompetens och ämnesutveckling. Flera av kapitlen belyser det tidiga skrivandet och lyfter fram behovet av skriftspråksstimulering i förskolan.

Om författarna
Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap, Rutt Trøite Lorentzen, högskolelektor i norska och Jon Smidt, professor i norskämnets didaktik.Författare: Caroline Liberg, Rutt Trøite Lorentzen, Jon Smidt
ISBN: 9789147093793
Antal sidor: 288
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 16.86 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *