Den svårfångade socialpedagogiken – Lisbeth Eriksson, Ann-Marie Markström pdf

av | 23 maj, 2015

Den svårfångade socialpedagogiken

Representerar socialpedagogik en särskild kunskapsform som förutsätter en speciell socialpedagogisk kompetens?
Begreppet socialpedagogik har blivit allt vanligare inom olika verksamhetsområden i Sverige. Det är emellertid fortfarande ganska oklart vad som egentligen avses. Socialpedagogik är ett mångtydigt begrepp som kan ges olika innebörder. I denna bok görs ett försök att belysa begreppet socialpedagogik som kunskapsområde, som ämne och hur det kan omsättas i praktisk handling i arbetet med människor.
Författarna presenterar det som de uppfattar som socialpedagogikens idéhistoriska rötter, det vill säga den kontinentala traditionen med framför allt Natorp som förgrundsgestalt, den amerikanska traditionen av socialt arbete, där Jane Adams och Mary Richmond intar centrala platser, samt pedagogikens klassiker från 1900-talet, med bland andra John Dewey och Paulo Freire. Förutom att spåra traditionens idéhistoria sätts socialpedagogiken in i sitt samhälleliga sammanhang och kopplas till samtida diskussioner om kommunikation och makt.Författare: Lisbeth Eriksson, Ann-Marie Markström
ISBN: 9789144012889
Antal sidor: 236
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.72 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *