Den problematiska etiken : om barnsyn i forskning och praktik – Margareta Aspán, Elizabeth Englundh, Bozena Hautaniemi, Mia Tiempo von Essen, Eva Siljehag, Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström pdf

av | 29 april, 2015

Den problematiska etiken : om barnsyn i forskning och praktik

Antologin ”Den problematiska etiken – om barnsyn i forskning och praktik” är ett bidrag till diskussionen om etik i barnrelaterade verksamheter. Antologins texter uppmärksammar en rad situationer där barns integritet och rättigheter riskerar att kränkas. Detta kan ske till exempel vid etikprövningen när det gäller forskningsanslag, när barn får ta emot välgörenhet, i sammanhang där barn dokumenteras eller när barns kunskaper bedöms. Texterna lyfter gemensamt fram barnets rätt till respekt och flera av dem ger förslag på arbetssätt och förhållningssätt som gör det möjligt att möta och samverka med barn på ett etiskt försvarbart sätt. Innehållet bör vara relevant för såväl forskare som studerande och praktiker. Författarna till de sju texter som ingår i antologin har sina hemvister inom pedagogik, barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap samt specialpedagogik. Medverkande skribenter är Margareta Aspán, Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström, Elizabeth Englundh, Bozena Hautaniemi, Mia Tiempo von Essen och Eva Siljehag


Författare: Margareta Aspán, Elizabeth Englundh, Bozena Hautaniemi, Mia Tiempo von Essen, Eva Siljehag, Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström
ISBN: 9789171734686
Antal sidor: 142
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.75 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *