Den moraliska kroppen : tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets – Maja Larsson pdf

av | 11 februari, 2016

Den moraliska kroppen : tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets

Under större delen av 1800-talet uttryckte läkare i Sverige och många andra europeiska länder en påfallande oro över hur en manligt kodad självtillräcklighet hade kommit att hota familjebildningen, den sunda sexualiteten och människans sanna natur. Alarmerande siffror presenterades om att män och kvinnor förblev ogifta i högre utsträckning än tidigare. I synnerhet i de större städerna tycktes det fruktsamma äktenskapet och människosläktets gemensamma strävanden utmanas av ett tilltagande intresse för den enskilda individens utveckling och behov. Det individuella livet påstods ha urholkat könslivet och den moderna kulturen kritiserades för att ha fört med sig en obalans mellan manliga och kvinnliga värden.

Den moraliska kroppen belyser en tid upptagen av frågor om autonomi och gemenskap, ensamlevnad och familjeliv, manligt och kvinnligt. Med utgångspunkt i 1800-talets ymniga populärmedicinska litteratur om sexualitet, livsstil, äktenskap och hälsa diskuteras vad begreppen kön och individualitet har med varandra att göra och hur de har konstruerat och begränsat seklets medicinska tolkningar av kvinnors och mäns kroppar och liv.Författare: Maja Larsson
ISBN: 9789178446179
Antal sidor: 232
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 39.79 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *