Den inre dansen – Lena Brunefors pdf

av | 3 juli, 2015

Den inre dansen

Om du vill förändra ditt liv och dina relationer till andra är det din inre verklighet, dvs. dina tankar, du ska förändra. För det du upplever i det yttre är en spegling av ditt inre. Så enkelt men ändå så svårt att förstå. Då är det mycket lättare att skylla på andra…

Ingen är idag okunnig om att vi i västvärlden värderar den aktiva, manliga principen högst. Att handla, ge ut och att leda är något eftersträvansvärt. Den passiva, kvinnliga principen däremot, att vara stilla och intonande, att ta emot och låta sig ledas, anses ofta som något sämre och mindre värt. Det råder alltså en stor obalans i värderingen av det manliga och kvinnliga i världen.

När det blir obalans mellan det manliga och kvinnliga inom oss mår vi dåligt och hindrar oss själva från att visa vårt sanna jag. På det yttre planet tar det sig i uttryck i stress, fysisk och psykisk ohälsa, dåliga relationer och i värsta fall misshandel, krig och våld. Ju mer vi kan skapa en harmonisk balans inom oss, desto mer kommer den att materialiseras i vår yttre värld.

Om författaren:
Lena Brunefors, fil.kand. i beteendevetenskapliga ämnen, har arbetat som assistent på ungdomsfängelse och inom frivården. Hon har också gett konsultationer i självkännedom och personlig utveckling.


Författare: Lena Brunefors
ISBN: 9789188362094
Antal sidor: 144
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 37.16 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *