Den empatiska människan – Glenn Hægerstam pdf

av | 4 april, 2015

Den empatiska människan

För att vårt samhälle skall fungera någorlunda friktionsfritt krävs empati. Det ser man kanske tydligast när personer som saknar denna egenskap får möjlighet att agera. Det som hände i Oslo och på Utøja skulle inte ha varit möjligt om förövaren hade ägt förmågan till inlevelse i andra människors känslor. I denna bok diskuterar Glenn Hægerstam empati utifrån ett antal olika aspekter. Han försöker ge en bild av hur man kan definiera och förstå vad som menas med ordet och belyser detta socialt så viktiga fenomen ur både filosofisk och naturvetenskaplig synvinkel. Att begreppet empati har en koppling till etik förefaller rimligt, likaså att det på ett negativt sätt relaterar till ondska och sjukliga avvikelser. Även frågan om när i livet empati först kan iakttas och om den också finns bland djur diskuteras, liksom dess betydelse för en human sjukvård. Empati som begrepp och fenomen har till och från ifrågasatts. Författaren har därför bemödat sig att ge ett verktyg till förståelse av denna för vår samhällsfunktion så viktiga mänskliga egenskap.

Glenn Hægerstam är med. dr. och docent, har studerat medicin i Graz (Österrike) och vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han har främst sysslat med forskning, information och undervisning och skrivit ett tjugotal böcker om olika aspekter på smärta.


Författare: Glenn Hægerstam
ISBN: 9789175806587
Antal sidor: 310
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 26.84 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *