Demokrati i förskolan : fokus på barns samspel – Rauni Karlsson pdf

av | 6 juli, 2015

Demokrati i förskolan : fokus på barns samspel

Författaren tar i Demokrati i förskolan – fokus på barns samspel upp frågan om vad demokratiska värden egentligen innebär och hur man kan arbeta med dem i förskolan. Boken visar hur barn i sin vardag ger uttryck för ett slags levd demokrati genom handlingar av ansvar, omsorg och respekt.

Läs mer
Men demokrati i förskolan handlar också om de vuxna – om makt, kunskap och jämställdhet – och om pedagoger som tar barns perspektiv och lär av dem. Det är en professionell utmaning för alla förskollärare att ta fasta på det barnen anser vara värdefullt och att sedan reflektera över hur man kan använda det på ett för verksamheten utvecklande sätt, och därmed ge barn reellt inflytande. Författaren synliggör vilka didaktiska konsekvenser som kunskap om barnens värdegemenskap kan tänkas ge och ställer sig frågan vilka kunskapsinnehåll vi kan skapa med utgångspunkt i barnens värdegemenskap.
Boken avslutas med ett kapitel om observation som arbetsredskap och om att dokumentera observationerna för att utveckla arbetssättdärbarnens medverkan och deltagande också innebär reellt inflytande. Boken vänder sig till förskollärarprogrammets kurser samt till verksamma förskollärare.

Om författarna
Rauni Karlsson har många års erfarenhet som förskollärare. Hon arbetar som lektor vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.Författare: Rauni Karlsson
ISBN: 9789147106233
Antal sidor: 170
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 30.62 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *