Kategoriarkiv: psykologi

Ladda ner gratis Skådespelssamhället – Guy Debord

Skådespelssamhället (La Societé du Spectacle) utkom i Paris 1967. Oroligheterna året därpå gjorde boken berömd och den översattes till flera språk.Guy Debord var en drivande kraft i Situationistiska Internationalen som grundades 1957, en liten grupp av intellektuella och konstnärer till vilken den danske målaren Asger Jorn hörde. I sin tidskrift Internationale Situationiste formulerade de en… Läs mer »

Ladda ner gratis Dynamisk utvecklingspsykologi – Gunnar Carlberg

I boken beskrivs den psykologiska utvecklingen under främst barna- och ungdomsåren. En bärande tanke är att i ett relationsperspektiv följa hur personligheten grundläggs under förskoleåren och fortsätter att utvecklas och förändras genom livscykeln. Etablerade psykoanalytiska tankegångar beskrivs i ljuset av nya utvecklingspsykologiska forskningsrön. Omarbetad och utökad utgåva.

Ladda ner gratis Inventera friskfaktorer : metodbok för handledare – Helene Thornblad

Friskfaktorer är det som får oss att trivas och må bra, hemma och på arbetet. Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation.I det här handledarmaterialet finns en modell för att inventera friskfaktorer i företag. Steg för steg beskrivs arbetsprocessen, från planering till handlingsplaner. Metoden bygger på gruppträffar… Läs mer »

Ladda ner gratis Hypnosbaserad Ego State-terapi – Anna Gerge

Hypnosbaserad Ego State-terapi är en introduktion i hur metoden kan användas i psykoterapeutiskt arbete. Boken vänder sig till psykologer och psykoterapeuter. Ego State-terapin har utvecklats under de senaste 35 åren av bland annat den erfarna hypnosterapeuten Helen Watkins och psykoanalytikern John Watkins. Ego State-terapi är en hypnosterapi som: ”combines the speed and efficiency of the… Läs mer »

Ladda ner gratis Unified protocol Terapeutmanual: Diagnosöverskridande psykologisk behandlin – David Barlow

Ångestsyndrom och depression uppträder ofta sida vid sida. Tänk om det finns mer som förenar än som skiljer dem åt när det gäller vad som vidmakthåller besvären? I Unified protocol presenteras ett banbrytande sätt att behandla känslomässiga problem, genom att utgå från det som är gemensamt för olika tillstånd istället för det diagnosspecifika. Tillsammans utgör… Läs mer »

Ladda ner gratis Föräldraboken om adhd – Lena Westholm

Som förälder till ett barn eller en tonåring med adhd måste du kämpa och använda mer energi än andra föräldrar för att få tillvaron att fungera. Det som verkar lätt och självklart för andra föräldrar ställer stora krav på dig med tålamod, planering och konflikthantering. Föräldraboken om adhd är skriven till dig som har ett… Läs mer »