Category Archives: pedagogik

Ladda ner gratis Handbok i lärande – August Bolstad

Ladda ner Handbok i lärande – August Bolstad
Hur fångar man åhörarnas intresse? Hur förmedlar man ett budskap? Hur planerar man en kurs eller en presentation? Vilka hjälpmedel behöver man? Vilka arbetsformer passar för en viss målgrupp? Hur skapar man en gynnsam miljö för lärande? Hur följer man upp inlärningstillfället?...