Kategoriarkiv: pedagogik

Ladda ner gratis Konstarter och kunskap – Madeleine Hjort

Skolan är vårt samhälles största kulturinstitution, skriver Skolverket. Men på vilket sätt formar konstarterna sin del i den kulturinstitutionen? Madeleine Hjort belyser och diskuterar dagens skola med återblickar på medeltidens och renässansens kunskapssyn.

Ladda ner gratis Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering – Inge Carlström, Lena-Pia Carlström Hagman

Denna bok beskriver och diskuterar principer för och arbetsgång vid examensarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete – från problemformulering till dokumentation. Boken som innehåller talrika exempel och praktiska förslag omfattar bl.a.: – kvantitativ och kvalitativ metod och deras tillämpningsområden – strategier för planering och genomförande av projekt o metoder för datainsamling och bearbetning av data – bearbetning… Läs mer »

Ladda ner gratis Våra glada visor klinga : skolradions sångstunder 1934-1969 – Boel Lindberg

Boel Lindbergs bok följer sångstunderna i den svenska skolradion åren 1934–69. De var under denna period de mest populära och efterfrågade programmen i skolradions sändningar. Genom dem spreds en gemensam repertoar över hela landet. Nya textförfattare och sångkompositörer moderniserade den svenska skolsången efter andra världskriget. Skolradion bröt upp skolsångens försjunkenhet i det egna landets historia… Läs mer »

Ladda ner gratis Tankeställare om skolan – Per Acke Orstadius

Det beror inte på någon naturlag att elever misslyckas i skolan. Det beror till stor del på politiska beslut. Detta är vad dessa tankeställare handlar om. Bakgrunden till boken är oro för vad som nu händer med de skolsvaga eleverna i skolan. De skolsvaga eleverna är de som inte från hemmet fått med sig det… Läs mer »

Ladda ner gratis Utbildning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2015:90 : Underlagsrapport till Långtidsutredningen – Finansdepartementet

Enligt PISA-undersökningarna har svenska elevers kunskaper försämrats dramatiskt sedan 1990-talet. De försämrade resultaten i skolan riskerar att påverka det svenska humankapitalet och produktiviteten under lång tid framöver. I den nya underlagsrapporten, Utbildning för framtidens arbetsmarknad, har Eva Löfbom och Per Sonnerby studerat och identifierat ett antal utmaningar i det svenska utbildningssystemet. I rapporten föreslås även… Läs mer »

Ladda ner gratis Rörelse på lek och allvar : om psykomotorisk specialpedagogik – Dorrit Stenberg

Den är tänkt för studerande inom lärarutbildning – främst inom idrott och hälsa – men passar även på grundskolans låg- och mellanstadium samt för specialpedagogik. Efter en utförlig beskrivning av ämnesområdet psykomotorik och utvecklingsteori med betoning på rörelse, följer avsnitt som handlar om pedagogik och metodik. I dessa avsnitt ägnas stor uppmärksamhet åt lärarens roll… Läs mer »

Ladda ner gratis Etnisk maktordning i skola och samhälle – Elisabeth Elmeroth

I mångkulturella samhällen lever människor under skilda villkor. När vissa grupper får mycket makt, leder det till andra gruppers underordning. Den etniska maktordningen i Sverige innebär framför allt att svenskheten är den överordnade normen. En norm som, om skolan inte är uppmärksam, kan utgöra ett hot mot värdegrundens budskap om alla människors lika värde. Skolan… Läs mer »

Ladda ner gratis Bilden av historien 1b – Dick Harrison, Katarina Harrison Lindbergh

Dick Harrison och Katarina Harrison Lindbergh har skrivit ett nytt läromedel där de historiska texterna levandegörs på ett helt nytt sätt genom hundratals bilder.Bilden av historien är skriven av ett författarteam som garanterar både relevansen av urvalet av historiska skeenden och fakta utifrån ämnesplanens direktiv och användbarheten vid undervisningen. Läs merKoppling till ämnesplanens centrala innehållBilden… Läs mer »