Case : verktyg för professionslärande – medicinsk pedagogik – Jonas Nordquist, Kristina Sundberg, Linda Johansson pdf

av | 25 mars, 2015

Case : verktyg för professionslärande - medicinsk pedagogik

Frågan hur man bäst förbereder sig inför professionsrollen har diskuterats genom utbildningshistorien. I boken Case visar författarna hur caseundervisning kan användas inom hälso- och sjukvården, för att träna bland annat etiska överväganden och kliniskt beslutsfattande. Metoden är ett hjälpmedel för att integrera den formella utbildningen med den praktiska.

Läs mer
Boken är praktiskt inriktad samtidigt som den är teoretiskt förankrad och ger en god överblick över området. De första kapitlen beskriver professionsutbildningens utveckling och professionens roll i samhället. I andra hälften av boken ges exempel på case inom områdena patientsäkerhet, organisatoriskt lärande, insocialisation, teori/praktik samt interprofessionellt lärande.
Case vänder sig främst till lärare samt personer som har pedagogiskt ansvar för att driva professionsutbildning. Den är också tänkt att kunna användas av alla som är involverade i kvalitetsutveckling och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvårdens professioner.

Om författarna
Jonas Nordquist, Kristina Sundberg och Linda Johansson är alla verksamma vid Medical Case Centre, Karolinska Institutet, där deras arbete fokuserar utveckling av lärande och pedagogiskt ledarskap inom utbildning i hälso- och sjukvården.Författare: Jonas Nordquist, Kristina Sundberg, Linda Johansson
ISBN: 9789147099368
Antal sidor: 221
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 29.49 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *