Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärproccesser som kulturform och kunskapsform – Ulla Lind pdf

av | 31 oktober, 2015

Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärproccesser som kulturform och kunskapsform

Det huvudsakliga syftet med avhandlingen Blickens ordning är att undersöka och diskutera villkoren för visuella och estetiska lärprocesser som kunskapsområden och praktiker. Den övergripande frågan handlar om vilka funktionen bild och visuell kultur får som kunskapsformer i förskolans lärprocesser och i skolelevers bildabeten samt hur dessa lärprocesser kan utforskas och utmanas. I arbetet används poststrukturalistiska metoder och teorier vars främsta mål är att syna värdehierarkier och dikotomier och vilken makt som dessa utövar i de pedagogiska och estetiska praktikerna. Det handlar om hur synen på kunskap, lärande och bildskapande reglerar vad som blir tillgängligt och tillåtet att göra i dessa praktiker.

I ett samhällsskede med en långtgående och avancerad målrationell styrningsrationalitet inom förskola och skola, liksom högre utbildning, diskuteras värdet av mål och lärprocesser som kan erbjudas med visuella kunskapsformer.


Författare: Ulla Lind
ISBN: 9789174470109
Antal sidor: 399
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 27.99 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *