Betygen i skolan: Kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis – Bengt Selghed pdf

av | 20 juli, 2015

Betygen i skolan: Kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis

Betygen i skolan är en omtvistad fråga. Men vad menar vi egentligen när vi talar om betyg? Vilka funktioner fyller betygen? Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet har varit i bruk sedan mitten av nittiotalet och bygger på en annan kunskapssyn och en annan bedömningsprincip än de tidigare normrelaterade betygen. I boken diskuterar författaren Bengt Selghed betygens innebörd och om en likvärdig, rättvis och rättssäker betygsättning är möjlig. Han presenterar betygens bakgrund och gör en analys av vad betyg är, hur de används av lärare och vilka konsekvenser det kan få för eleverna.

Läs mer
Boken är en reviderad upplaga som uppdaterats enligt de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan och den beskriver och analyserar den betygsskala och de kunskapskrav som började gälla hösten 2011. Ambitionen med revisionen från statens sida är att skapa förutsättningar för en rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning i landet. Men vad kommer revisionen att innebära för lärare och elever? Kommer lärares bedömningar och betygsättning att bli rättvisa och likvärdiga genom revisionen av kursplaner och en ny, mer differentierad betygsskala? Detta är centrala frågor i boken.
Boken är viktig för blivande och yrkesverksamma lärare, rektorer, föräldrar och andra med anknytning till och intresse för en väl fungerande och rättssäker svensk skola.

Om författarna
Bengt Selghed är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik, sektionen för lärarutbildning vid Högskolan Kristianstad.Författare: Bengt Selghed
ISBN: 9789147100279
Antal sidor: 220
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.38 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *